Patron

Dlaczego Róża Król została patronką naszego Zespołu?

 

Rada Pedagogiczna na posiedzeniu w dniu 10 listopada 2004 roku postanowiła, aby nadać imię Zespołowi Oświatowemu w Nowej Wsi. Powołano komisję do opracowania ankiety dotyczącej wyboru patrona. W miesiącu listopadzie wśród uczniów, rodziców oraz mieszkańców Nowej Wsi została przeprowadzona owa ankieta. 75% ankietowanych wypowiedziało się, aby patronem Zespołu Oświatowego w Nowej Wsi została ciesząca się dużym autorytetem i zasługami dla środowiska, nauczycielka i kierowniczka miejscowej szkoły, pracująca w latach 1932-57 pani Róża Król z domu Konarska.
Rada Pedagogiczna jednogłośnie zaakceptowała ten wybór. Wystosowano pismo do Przewodniczącego Rady Gminy Sokołów Podlaski z prośbą o wyrażenie zgody na nadanie imienia i sztandaru Zespołowi Oświatowemu w Nowej Wsi.
27 grudnia 2004 roku Rada Gminy Uchwałą Nr XXIV/106/04 wszczęła procedur nadania imienia Zespołowi Oświatowemu w Nowej Wsi.

 

Z własnoręcznym podpisem
Róża Konarska (nazwisko panieńskie)

 

 Róża Maria Król urodziła się 30 sierpnia 1908 roku w Poturzynie, parafia Oszczów, diecezja lubelska. Ojciec Antoni Konarski był lekarzem, matka Marianna zajmowała się prowadzeniem domu i wychowywaniem dzieci. Róża miała dwóch braci: Józefa i Roberta oraz siostrę Łucję.

 

Róża Król (w sukience w kratkę) z rodzicami i rodzeństwem

 

Wykształcenie pedagogiczne zdobyła w Żeńskim Seminarium Nauczycielskim w Zamościu.
 

W Seminarium Nauczycielskim w Zamościu
(druga od lewej)

 

W 1932 roku razem ze swoim bratem Józefem zaczęła pracę w szkole w Ząbkowie. Tu pracowała rok.


Róża Król (z prawej) z bratem (z tyłu)

 

W 1933 roku rozpoczęła pracę w Nowej Wsi. W 1934 roku wyszła za mąż za Jana Króla syna Ignacego Króla. Małżonkowie Róża i Jan mieli troje dzieci: Alicję (ur. 1935 r.), Wiesława (ur. 1938r.) i Grażynę (ur. 1945 r.).

 

Róża z córką Alicją i synem Wiesławem

 

Początkowo młodzi małżonkowie mieszkali razem z rodziną Jana. W 1936 roku rozpoczęli budowę domu, skończyli, gdy mąż Róży wrócił z niewoli niemieckiej w 1944 roku. Obecnie w tym domu mieszka najstarsza córka Róży – Alicja Piekarczyk z córką Małgorzatą i jej rodziną.
Od 1936 roku do 1956 roku Róża Król była kierownikiem szkoły w Nowej Wsi.
Była nie tylko świetnym pedagogiem, ale przede wszystkim,, społecznikiem”. Jej byli uczniowie mówią, że ,,rozruszała wieś”. Potrafiła zorganizować młodzież, która bardzo do niej lgnęła. To dzięki Róży powstał ,,teatr amatorski”. Przedstawienia wystawiane były nie tylko w Nowej Wsi, ale również w okolicznych miejscowościach. Dwa razy w tygodniu organizowała głośne czytanie książek dla mieszkańców wioski.
Dbała nie tylko o szkołę, ale również i o miejscowość. To dzięki niej we wsi zapaliła się pierwsza żarówka i zagrało pierwsze radio. Za swoje zasługi i wysiłek została odznaczona srebrnym i brązowym medalem.
Jej byli uczniowie wspominają ją ciepło i serdecznie. Na uwagę zasługuje jej opiekuńczy stosunek do wychowanków, wysoka kultura osobista, elegancja i styl bycia. Imponowała bogatą wiedzą, swoistym humorem. Była duszą szkoły, ciągle zabiegana, zatroskana o poziom nauczania i organizowanych imprez.
Pracę przerwała jej choroba (przez 20 lat zmagała się z rakiem wątroby) i śmierć 29.07. 1957 roku.

 

 

Strona optymalizowana dla przeglądarki IE 8.0 i rozdzielczości ekranu 1024x768

powered by EDCOM©2009